Strona korzysta z plików cookies w celach określonych w polityce prywatności i cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.

OK
Logo

Smosarska

Zdjęcie w nagłówku strony

Polityka prywatności

§1

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

§2

Administratorem danych osobowych jest Klaudia Smosarska-Sawko prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną pod nazwą Gabinet Dietetyki Klinicznej KLAUDIA SMOSARSKA-SAWKO przy ul. Jana Janowicza 1 gabinet nr 4 w Olsztynie, NIP: 739-378-65-72.
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem można kontaktować się pod następujący adres mailowy: smosarska.klaudia@gmail.com.

§3

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, stosujemy zasady:
zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości: przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa, minimalizacji i adekwatności danych: przetwarzamy tylko te dane (adekwatne), które są rzeczywiście potrzebne, by zrealizować dany cel, prawidłowości danych: dokładamy najwyższej staranności, aby dane, które przetwarzamy, były aktualne i zgodne z prawdą, ograniczenia celu oraz bezpiecznego przechowywania przetwarzanych danych: dane osobowe zbieramy jedynie w konkretnym i prawnie uzasadnionym celu. Przechowujemy dane w formie, która umożliwia identyfikację osoby, której dane dotyczą. Przetwarzamy je jedynie tak długo, jak jest to niezbędne, by zrealizować cel, dla realizacji którego je pozyskaliśmy (chyba, że do dalszego przetwarzania zobowiązują nas obowiązki nałożone przez przepisy prawa), integralności i poufności danych: zapewniamy takie rozwiązania techniczne i organizacyjne, dzięki którym przetwarzane dane osobowe są bezpieczne, rozliczalności: jesteśmy w stanie wykazać, że przetwarzając dane osobowe, działamy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

§4

Na naszej stronie internetowej www.klaudiasmosarska.pl przez „Formularz kontaktowy” zbieramy od Użytkowników następujące dane osobowe:
imię i nazwisko – podczas wypełniania formularza; niezbędne do kontaktu;

 • adres e-mail – podczas wypełniania formularza; za pośrednictwem adresu e-mail możliwy jest kontakt;
 • numer telefonu – podczas wypełniania formularza; za pośrednictwem adresu e-mail możliwy jest kontakt;
 • adresy – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
 • cookies – serwis wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb oraz w celu realizacji usług.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, by można było nawiązać komunikację.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe skontaktowanie się z Klientem oraz niemożliwa będzie realizacja usługi.
Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie serwisu, powinien wyłączyć obsługę cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

§5

Dane osobowe Użytkownika, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna przetwarzania) i wyłącznie w celu komunikacji z Tą osobą.
Dane osobowe pozyskane przez Gabinet Dietetyki Klinicznej KLAUDIA SMOSARSKA-SAWKO będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do złożenia zapytania przez formularz na stronie internetowej www.klaudiasmosarska.pl oraz w celu kontaktu zwrotnego polegającego na dostarczaniu informacji np. o ofercie na wskazany w formularzu adres e-mail, odpowiedzi na zadawane pytania przez formularz itd. oraz przetwarzania danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej.
Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę.

§6

Uzyskanych od Klienta danych osobowych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z nami, np. firm hostingowych, firm świadczących usługi księgowe  itp.  Zastrzegamy jednak możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania.W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
Posiadane przez nas dane osobowe Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§7

Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Klientów nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

§8

Klientom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody, Klienci mogą dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. By wycofać zgodę należy napisać pod podany w niniejszej polityce prywatności adres mailowy.
Jeżeli dane Klienta są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych. Mogą one zostać przesłane innemu administratorowi danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem na podany adres mailowy: smosarska.klaudia@gmail.com.

§9

Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej witrynę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą witrynę internetową). Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z witryny internetowej w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z serwisu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz serwis internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

§10

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko strony internetowej www.klaudiasmosarska.pl
Administrator Danych wprowadził odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

REGULAMIN

DEFINICJE:

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)Cennik – wykaz świadczonych usług dostępny pod adresem   www.znanylekarz.pl/klaudia-smosarska/dietetyk/olsztyn lub na stronie internetowej klaudiasmosarska.pl wraz z obowiązującymi aktualnie opłatami, przy czym ceny wskazane w Cenniku są cenami brutto.

2) Opłata – kwota wynagrodzenia należnego za usługę, pakiet usług lub jakiekolwiek inne świadczenie, której wysokość jest wskazana w Cenniku lub jest ustalana indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, przeprowadzonych badań i informacji uzyskanych od Klienta.

3) Gabinet – należy przez to rozumieć Gabinet Dietetyki Klinicznej Klaudia Smosarska – Sawko prowadzony przez wykwalifikowaną dietetyk Klaudię Smosarską – Sawko.

4) Dietetyk – dietetyk kliniczny Klaudia Smosarska – Sawko, pracownik Gabinetu Dietetyki Klinicznej Klaudia Smosarska – Sawko.

4) Klient/ Pacjent – osoba fizyczna, pełnoletnia, poczytalna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z usług Gabinetu.

 

POSTANOWIENIA

 1. Umówienie wizyty

W celu umówienia się na wizytę/ konsultację należy skontaktować się z Dietetykiem telefonicznie pod numer 516 412 877, mailowo na adres: smosarska.klaudia@gmail.com lub za pośrednictwem portalu znany lekarz, korzystając z dostępnego kalendarza

 • Kontakt ze Dietetykiem obejmuje tylko dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Po godzinie 18:00 w dni robocze oraz w weekend Dietetyk nie ma obowiązku odpowiadać na maile / smsy / telefony.
 • W przypadku urlopu Dietetyka, Klient zostanie poinformowany o jego nieobecności mailowo lub na stronie internetowej/ facebooku.
 • Dietetyk nie odpisuje na wiadomości sms.

 

 1. Zmiana/ odwołanie terminu wizyty/ konsultacji:

Klient w sposób przemyślany dokonuje rezerwacji terminu usługi. Klient otrzymuje od Dietetyka/ portalu znany lekarz sms potwierdzający wizytę.

W przypadku zmiany terminu Klient/ Pacjent ma obowiązek poinformować Dietetyka poprzez kontakt telefoniczny (nie ma możliwości przekładania wizyty poprzez sms, facebook). Klient ma obowiązek informowania Dietetyka o ewentualnych zmianach/odwołaniu wizyt.

 

 1. Opłata za konsultacje:

Rezerwacja wizyty/ konsultacji wiąże się z koniecznością uiszczenia podczas konsultacji/ wizyty stosownej opłaty za usługę wg Cennika.

 

 1. Realizacja usługi:

Dietetyk po otrzymaniu zapłaty ma obowiązek przygotowania jadłospisu zgodnie z informacjami otrzymanymi w wywiadzie żywieniowym. Jadłospis zostanie wysłany na adres e-mail Klienta/Pacjenta do maksymalnie 14 dni licząc od pełnego dnia po wizycie/ konsultacji. O wszelkich ewentualnych opóźnieniach Pacjent zostanie poinformowany przez Dietetyka mailowo lub telefonicznie.

 1.  Kontakt

Dietetyk nie odpisuje na smsy, kontakt jest możliwy wyłącznie poprzez telefon lub mail. Dietetyk nie odpisuje na inne wiadomości mailowe poza mailem po pierwszej konsultacji (wyjątek – współpraca prowadzona poprzez kontakt mailowy – online). Dietetyk nie prowadzi całodobowej opieki poprzez telefon / sms / mail.

 

 1. Jadłospis

Jadłospis ułożony dla Pacjenta/Klienta nie podlega modyfikacji. Podczas konsultacji i na podstawie wcześniej wypełnionego kwestionariusza, Pacjent/ Klient przedstawia swoje preferencje oraz wymagania/ wskazówki  dotyczące planu żywieniowego. Pacjent/ Klient oświadcza, że przekazane przez niego informacje są wystarczające. Na podstawie podanych informacji Dietetyk układa indywidualny jadłospis.

 

 1. Inne

Klient musi się liczyć z faktem, że w celu odpowiedniego dobrania programu żywieniowego do aktualnego stanu zdrowia Klienta, będzie potrzebne wykonanie dodatkowych badań. Klient badania wykonuje na własny koszt, który zależy od zakresu, ilości badań i innych czynników. Ostateczna decyzja o wykonaniu badań należy do Klienta. Jeśli Klient odmówi wykonania dodatkowych badań, Dietetyk ma prawo zakończyć współpracę z Klientem lub w dalszej pracy będzie ustalał zalecenia dietetyczne na podstawie aktualnego stanu wiedzy o zdrowiu Klienta, o czym Klient zdaje sobie sprawę.

Klient przyjmuje do wiadomości, że brak dokładnej diagnostyki może mieć wpływ na brak zamierzonego efektu.

 

 1. Klient/ Pacjent oświadcza, że informacje zawarte w wywiadzie żywieniowym są zgodne z prawdą i aktualnym stanem zdrowia Pacjenta/ Klienta.

 

 1. Klient/ Pacjent zdaje sobie sprawę, że usługi dietetyczne nie dają gwarancji odniesienia efektu oczekiwanego przez Klienta, z uwagi na złożoność czynników, które mają wpływ na skuteczność zaleceń i zabiegów dietetycznych

 

 1. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niewłaściwym stosowaniem diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi (niekompletne stosowanie się do zaleceń, zażywanie ziół, suplementów i dodatków na własną rękę).

 

 1. Klient/ Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, a także zatajenie jakichkolwiek informacji bądź podanie nieprawdy przez Klienta/ Pacjenta, może wpłynąć negatywnie na jego zdrowie lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

 

 1. Konsultacje dokonywane w Gabinecie lub online mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

 

 1. Dietetyk nie świadczy działalności leczniczej, nie udziela świadczeń zdrowotnych w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

 

 1. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych przez Gabinet usług, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych Klienta lub Gabinetu, jak również za szkody powstałe w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie Klienta lub Gabinetu.

 

 1. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie internetowej: klaudiasmosarska.pl, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu.

Pacjentów/Klientów obowiązuje Regulamin z daty zawarcia umowy.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 marca 2018 roku.
UMÓW WIZYTĘ